Leverings voorwaarden


Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de Leverings voorwaarden voor de Grafische Industrie, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Amsterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.

Download de Leverings voorwaarden

 

Om deze bestanden te kunnen lezen dient u te beschikken over Adobe Acrobat Reader. Dit programma kunt u gratis downloaden indien u klikt op de Adobe afbeelding


 

Voor meer informatie bel : 075 628 38 93 of mail wostavin